จิตอาสา

งานด้านจิตอาสา

กาลังพลจิตอาสาพระราชทานเป็นบุคคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้มาปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความเสียสละ เพื่อบาเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามวัตถุประสงค์ไม่ประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ อาจจะเกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์และอาจจะมีข้อครหาได้เช่น การเรี่ยไรเงินโดยอ้างกิจกรรมจิตอาสา การเรียกร้องและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา ได้ที่แอปพลิเคชั่น “ประชาชนจิตอาสา” หรือ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://www.royaloffice.th/ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถาม ได้ที่ สายด่วนจิตอาสา หมายเลข ๑๕๑๑ ....

จิตอาสาวัดผาน้ำทิพย์

วันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สุริยา พิทูรย์ ผกก.สภ.หนองพอก พ.ต.ท.มนตรี สิมมา รอง ผกก ป.ฯ ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.แสงเพชร แบบสิ่ว สวป.ฯและชุดจิตอาสา สภ.หนองพอก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดผานำ้ทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ต.ผานำ้ย้อย อ.หนองพอก โดยมีส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในครั้งนี้

บริจากโลหิต

วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา10.30 น.ชุดจิตอาสา สภ.หนองพอก ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ที่ว่าการอำเภอหนองพอก มีประพ่อค้าประชาชนข้าราชการ เดินทางมาร่วมบริจากโลหิตจำนวนมาก