สายตรวจจราจร

          มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน  อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล  ตรวจสอบและประเมินผลงานด้านการควบคุมจราจร จัดการและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับจราจร งานจราจรตามโครงการพระราชดำริ รวมทั้งงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้อง หรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านการจราจร ในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือพื้นที่ปกครองของสถานีตำรวจ ตลอดจนพื้นที่ที่มีการจราจรต่อเนื่องกัน

191838

ครู 5 นาที เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.สุริยา พิฑูรบ์ ผกก.สภ.หนองพอกและ พ.ต.ท.มนตรี สิมมา รอง ผกก.(ป.)สภ.หนองพอก ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.แสงเพชร แบสิ่ว สว.ป. ฯและ ร.ต.อ.สุชาติ พูนขุนทด พร้อมด้วยชุด จราจรได้ไปดำเนินการโครงการเปิดโรงเรียนเปิดโรงรถ และโครงการครู 5 นาทีที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยา บ้านหนองหว้า ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก อ.ร้อยเอ็ด โดบได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างด

จร จูงข้ามถนน

ตำรวจจราจร

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร อำนวยความสะดวกช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนและภาวะปกติ หรือในกรณี มีอุบัติเกิดขึ้น พร้อมทั้งตรวจสภาพการจราจร ในถนนสายต่าง ๆ และบังคับใช้กฎหมายจราจรกับผู้ขับขี่ยานพาหนะ หรือผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก

โครงการเปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2564 เวลา 08.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สุริยา พิทูรย์ ผกก.สภ.หนองพอก พ.ต.ท.มนตรี สิมมา รอง ผกก.ป. ฯ มอบหมายให้ พ.ต.ท.แสงเพชร แบสิ่ว สวป.ฯพร้อมด้วยสายตรวจ จยย.และชุดจราจร ว.4 โครงการเปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ ณโรงเรียนบัณฑิตวิทยา อ.หนองพอก โดยได้รับความร่วมมือจากครู อาจารย์ และนักเรียนเป็นอย่างดี

อบรมให้ความรู้นักเรียน

พ.ต.อ.สุริยา พิทูรย์ ผกก.สภ.หนองพอก พ.ต.ท.มนตรี สิมมา รอง ผกก.ป.สภ.หนองพอก มอบหมายให้ พ.ต.ท.แสงเพชร แบสิ่ว สวป.สภ.หนองพอก พร้อม งานจราจร และงานป้องกันปราบปราม เข้าอบรมให้ความรู้นักเรียน นักศึกษาตามโครงการเปิดโรงเรียนเปิดโรงรถ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการดังนี้ 1.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 2.วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองพอก 3.โรงเรียนบัณฑิตวิทยา

ประชาสัมพันธ์แข่งรถในทาง

วันนี้ 5 มี.ค.2564 เวลา 10.20 น. พ.ต.อ.สุริยา พิทูรย์ ผกก.สภ.หนองพอก พ.ต.ท.มนตรี สิมมา รอง ผกก.ป. ฯ พ.ต.ท.แสงเพชร แบสิ่ว สวป.ฯสั่งการให้ ร.ต.อ.สุชาติ พูนขุนทด รอง สวป.ฯ, ร.ต.อ.โกเมศ โอบอ้วน รอง สว.จร.ฯ, ร.ต.อ.วิเชียร นาเมืองรักษ์ รอง สวป.ฯ พร้อมด้วยสายตรวจ จยย.และชุดจราจร ว.4 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการรวมตัวหรือแข่งรถในทางฯ