ธุรการคดี

ร.ต.อ.พฤหัส พลเยี่ยม ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)ฯ นพ.301

หน้าที่ความรับผิดชอบได้แก่ รายเหตุคดีอุกฉกรรจ์ รวบรวมสถิติคดีอาญา คดีจราจร กรอกข้อมูลระบบ CRIME 

โทรศัพท์ 0918622372

ร.ต.ท.ไพทูลย์ อุดมนิวิ ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)ฯ นพ.302

หน้าที่ความรับผิดชอบได้แก่ รายเหตุคดีอุกฉกรรจ์ รวบรวมสถิติคดีอาญา คดีจราจร กรอกข้อมูลระบบ CRIME 

โทรศัพท์ 0892777922

ด.ต.สุนทรวิทย์ ไชยวงษ์วัฒน์ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ฯ นพ.311

หน้าที่ความรับผิดชอบได้แก่หน้าที่ความรับผิดชอบได้แก่ รายเหตุคดีอุกฉกรรจ์ รวบรวมสถิติคดีอาญา คดีจราจร กรอกข้อมูลระบบ CRIME 

โทรศัพท์ 0902628400

ด.ต.อุเทน ศรีชาติ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ฯ นพ.312

หน้าที่ความรับผิดชอบได้แก่ พลขับรถยนต์ร้อยเวรสอบสวน 

โทรศัพท์ 0625390721

ด.ต.เดชอนันท์ ศรีกลาง ตำแหน่ง ผบ.หมู่ฯ นพ.313

หน้าที่ความรับผิดชอบได้แก่ ควบคุมผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการฟ้องศาล เดินรายงานรับส่งหนังสือ ติดต่อราชการที่ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

โทรศัพท์ 0982086191 ,0832500935

ด.ต.สรวิทย์ โพธิจักย์ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ฯ นพ.314

หน้าที่ความรับผิดชอบได้แก่ หน้าที่ความรับผิดชอบได้แก่ รายเหตุคดีอุกฉกรรจ์ รวบรวมสถิติคดีอาญา คดีจราจร กรอกข้อมูลระบบ CRIME 

โทรศัพท์ 0890004199

ส.ต.ท.เกริกระวี นันท์บุญฤทธิ์ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ฯ นพ.315

หน้าที่ความรับผิดชอบได้แก่ ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

โทรศัพท์ 0640953555