อำนาจหน้าที่พนักงานสอบสวน

          พนักงานสอบสวนหมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมาย ให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวน การสอบสวนหมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐาน และการดำเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิของผู้ต้องหา เพื่อจะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ

พ.ต.ท.ไพรวัลย์ นาวัลย์ รอง ผกก.หัวหน้างานสอบสวน นพ.3

      มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน และการดำเนินการต่างๆ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา(จากการร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ) เพื่อจะทราบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์ความผิด และเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ สอบสวนเสร็จ สรุปความเห็นเสนอหัวหน้าพนักงานสอบสวน (ผู้กำกับการหรือผู้ที่รักษาราชการแทนฯ) มีความเห็น เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว มีหน้าที่นำสำนวนการสอบสวน เสนอพนักงานอัยการฟ้องคดีอาญาต่อศาลที่มีเขตอำนาจต่อไป

โทรศัพท์ 0844286716

พ.ต.ท.วีระชัย บรรพจันทร์ สารวัตร(สอบสวน)ฯ นพ.03

      มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน และการดำเนินการต่างๆ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา(จากการร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ) เพื่อจะทราบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์ความผิด และเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ สอบสวนเสร็จ สรุปความเห็นเสนอหัวหน้าพนักงานสอบสวน (ผู้กำกับการหรือผู้ที่รักษาราชการแทนฯ) มีความเห็น เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว มีหน้าที่นำสำนวนการสอบสวน เสนอพนักงานอัยการฟ้องคดีอาญาต่อศาลที่มีเขตอำนาจต่อไป

โทรศัพท์ 0832874233

ร.ต.อ.สมพาน แก่นสา รอง สว.(สอบสวน)ฯ นพ.31

      มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน และการดำเนินการต่างๆ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา(จากการร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ) เพื่อจะทราบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์ความผิด และเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ สอบสวนเสร็จ สรุปความเห็นเสนอหัวหน้าพนักงานสอบสวน (ผู้กำกับการหรือผู้ที่รักษาราชการแทนฯ) มีความเห็น เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว มีหน้าที่นำสำนวนการสอบสวน เสนอพนักงานอัยการฟ้องคดีอาญาต่อศาลที่มีเขตอำนาจต่อไป

โทรศัพท์ 0899435106

ร.ต.อ.นิพนธ์ ประเสริฐสังข์ รอง สว.(สอบสวน)ฯ นพ.32

      มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน และการดำเนินการต่างๆ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา(จากการร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ) เพื่อจะทราบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์ความผิด และเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ สอบสวนเสร็จ สรุปความเห็นเสนอหัวหน้าพนักงานสอบสวน (ผู้กำกับการหรือผู้ที่รักษาราชการแทนฯ) มีความเห็น เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว มีหน้าที่นำสำนวนการสอบสวน เสนอพนักงานอัยการฟ้องคดีอาญาต่อศาลที่มีเขตอำนาจต่อไป

โทรศัพท์ 0817992158

ว่าที่ ร.ต.ท.สุชาติ สีดวงดี รอง สว.สอบสวนฯ นพ.33

      มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน และการดำเนินการต่างๆ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา(จากการร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ) เพื่อจะทราบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์ความผิด และเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ สอบสวนเสร็จ สรุปความเห็นเสนอหัวหน้าพนักงานสอบสวน (ผู้กำกับการหรือผู้ที่รักษาราชการแทนฯ) มีความเห็น เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว มีหน้าที่นำสำนวนการสอบสวน เสนอพนักงานอัยการฟ้องคดีอาญาต่อศาลที่มีเขตอำนาจต่อไป

โทรศัพท์ 0652543413

ว่าที่ ร.ต.ท.อัครพงศ์ เวียงปฏิ รอง สว.สอบสวนฯ นพ.34

      มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน และการดำเนินการต่างๆ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา(จากการร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ) เพื่อจะทราบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์ความผิด และเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ สอบสวนเสร็จ สรุปความเห็นเสนอหัวหน้าพนักงานสอบสวน (ผู้กำกับการหรือผู้ที่รักษาราชการแทนฯ) มีความเห็น เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว มีหน้าที่นำสำนวนการสอบสวน เสนอพนักงานอัยการฟ้องคดีอาญาต่อศาลที่มีเขตอำนาจต่อไป

โทรศัพท์ 0917395749