ร.ต.ต.สุพิศชัย มูลวรรณ ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)

งานรับผิดชอบในหน้าที่

โทร. 0611452401

ส.ต.ท.พงษ์ภักดิ์ พวงปัญญา ตำแหน่ง ผบ.หมู่

งานรับผิดชอบในหน้าที่

โทร. 0973412826