ผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.สุริยา พิทูรย์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองพอก
โทร.0817999187

พ.ต.ท.มนตรี สิมมา
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหนองพอก
โทร.0862266485

พ.ต.ท.ไพรวัลย์ นาวัลย์
รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรหนองพอก
โทร.0844286716

พ.ต.ท.ถนอม บุตรพรม
รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรหนองพอก
โทร.0924539895

พ.ต.ท.แสงเพชร แบสิ่ว
สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหนองพอก
โทร.0815391276

พ.ต.ท.วีระชัย บรรพจันทร์
สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรหนองพอก
โทร.0832874233

พ.ต.ต.จักรินทร์ ชอบบุญ
สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรหนองพอก
โทร.0994658333

พ.ต.ต.สมภพ พลวิเศษ
สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรหนองพอก
โทร.0925469618