พ.ต.อ.สุริยา พิทูรย์
ผกก.สภ.หนองพอก
โทร.0817999187

วิสัยทัศน์

รับผิดชอบต่อหน้าที่

สามัคคีในหมู่คณะ

เสียสละเพื่อหน่วยงาน

บริการดุจญาติ